รถทัวร์จาก ระยอง ไป ขอนแก่น

จุดบริการจองตั๋วออนไลน์

  • จุดขึ้นรถ: ระยอง จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ : ขอนแก่น จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น 3

เส้นทาง บขส.ระยอง2 จ.ระยอง – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ระยอง)เวลาถึง(ขอนแก่น)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
12:0021:30 ป.1 พิเศษ665ชาญทัวร์
18:3004:00 +1dป.1 พิเศษ665ชาญทัวร์
18:3005:00 +1dป.1 พิเศษ665ชาญทัวร์

ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566)

สรุปการจองรถทัวร์ระยอง ไป ขอนแก่น

  • เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
  • บริษัททัวร์ : ชาญทัวร์,
  • มาตรฐานรถ: ป.1 พิเศษ,
  • ราคาตั๋วประมาณ: 665 | บาท
–ads here–