รถทัวร์จาก ภูเก็ต ไป กรุงเทพ

จุดบริการจองตั๋วออนไลน์

  • จุดขึ้นรถ: ภูเก็ต จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถภูเก็ต – กรุงเทพ(สายใต้ใหม่)

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต – กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ภูเก็ต)เวลาถึง(กรุงเทพ)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
15:3004:30 +1dVIP 241,112ลิกไนท์ทัวร์
15:3004:30 +1dป.1715ลิกไนท์ทัวร์
16:3005:30 +1dป.1715ลิกไนท์ทัวร์
17:0006:00 +1dVIP 241,112ลิกไนท์ทัวร์
19:0008:00 +1dป.1715ลิกไนท์ทัวร์
17:4005:40 +1dVIP 241,112ภูเก็ตท่องเที่ยว

ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 จ.ภูเก็ต – กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566)

สรุปการจองรถทัวร์ภูเก็ต ไป กรุงเทพ

  • เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 – กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
  • บริษัททัวร์ : ลิกไนท์ทัวร์, ภูเก็ตท่องเที่ยว,
  • มาตรฐานรถ: VIP 24, ป.1,
  • ราคาตั๋วประมาณ: 1,112 | 715 | บาท
–ads here–