รถทัวร์จาก บขส. อุดรธานี ไป กรุงเทพ

จุดบริการจองตั๋วออนไลน์

  • จุดขึ้นรถ: อุดรธานี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)
  • จุดลงรถ : กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถบขส.อุดรธานี แห่ง1 – กรุงเทพ

เส้นทาง อุดร จ.อุดรธานี – หมอชิต2 จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. อุดรธานี)เวลาถึง(กรุงเทพ)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
09:0020:00 ป.1 พิเศษ522.50ชาญทัวร์
20:0007:00 +1dป.1 พิเศษ522.50ชาญทัวร์
19:3004:00 +1dป.1552จิรัฐกาล-เขมราฐ
20:0004:45 +1dป.1630บุษราคัมทัวร์
20:3005:00 +1dป.1473เชิดชัยทัวร์

ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง อุดรธานี จ.อุดรธานี – หมอชิต จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566)

สรุปการจองรถทัวร์บขส. อุดรธานี ไป กรุงเทพ

  • เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี) – กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
  • บริษัททัวร์ : ชาญทัวร์, จิรัฐกาล-เขมราฐ, บุษราคัมทัวร์, เชิดชัยทัวร์,
  • มาตรฐานรถ: ป.1 พิเศษ, ป.1,
  • ราคาตั๋วประมาณ: 522.50 | 552 | 630 | 473 | บาท
–ads here–