รถทัวร์จาก บขส. ร้อยเอ็ด ไป บขส. อุตรดิตถ์

จุดบริการจองตั๋วออนไลน์

  • จุดขึ้นรถ: ร้อยเอ็ด จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
  • จุดลงรถ : อุตรดิตถ์ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

เส้นทาง บขส.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. ร้อยเอ็ด)เวลาถึง(บขส. อุตรดิตถ์)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
15:3001:30 +1dม.4 พ542เพชรประเสริฐ
18:4004:00 +1dม.4 พ542เพชรประเสริฐ
20:4006:00 +1dม.4 พ542เพชรประเสริฐ

ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง บขส.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566)

สรุปการจองรถทัวร์บขส. ร้อยเอ็ด ไป บขส. อุตรดิตถ์

  • เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
  • บริษัททัวร์ : เพชรประเสริฐ,
  • มาตรฐานรถ: ม.4 พ,
  • ราคาตั๋วประมาณ: 542 | บาท
–ads here–