รถทัวร์จาก บขส. มุกดาหาร ไป บขส. สุโขทัย

จุดบริการจองตั๋วออนไลน์

  • จุดขึ้นรถ: มุกดาหาร จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
  • จุดลงรถ : สุโขทัย จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร – สุโขทัย

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย จ.สุโขทัย จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. มุกดาหาร)เวลาถึง(บขส. สุโขทัย)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
17:3004:00 +1dม.4 พ615เพชรประเสริฐ

ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส.สุโขทัย จ.สุโขทัย จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566)

สรุปการจองรถทัวร์บขส. มุกดาหาร ไป บขส. สุโขทัย

  • เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
  • บริษัททัวร์ : เพชรประเสริฐ,
  • มาตรฐานรถ: ม.4 พ,
  • ราคาตั๋วประมาณ: 615 | บาท
–ads here–