รถทัวร์จาก บขส. มหาสารคาม ไป บขส. อุตรดิตถ์

จุดบริการจองตั๋วออนไลน์

  • จุดขึ้นรถ: มหาสารคาม จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
  • จุดลงรถ : อุตรดิตถ์ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถบขส.มหาสารคาม – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

เส้นทาง สารคาม จ.มหาสารคาม – อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. มหาสารคาม)เวลาถึง(บขส. อุตรดิตถ์)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
16:2501:30 +1dม.4 พ504เพชรประเสริฐ
19:2504:00 +1dม.4 พ504เพชรประเสริฐ
21:2506:00 +1dม.4 พ504เพชรประเสริฐ

ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง สารคาม จ.มหาสารคาม – อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566)

สรุปการจองรถทัวร์บขส. มหาสารคาม ไป บขส. อุตรดิตถ์

  • เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
  • บริษัททัวร์ : เพชรประเสริฐ,
  • มาตรฐานรถ: ม.4 พ,
  • ราคาตั๋วประมาณ: 504 | บาท
–ads here–