รถทัวร์จาก บขส. บึงกาฬ ไป พัทลุง

จุดบริการจองตั๋วออนไลน์

  • จุดขึ้นรถ: บึงกาฬ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
  • จุดลงรถ : พัทลุง จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถบึงกาฬ –

เส้นทาง บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – บขส.พัทลุง จ.พัทลุง จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. บึงกาฬ)เวลาถึง(พัทลุง)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
08:0004:00 +1dVIP 321,531ปิยะประเสริฐทัวร์
08:0004:00 +1dVIP 242,041ปิยะประเสริฐทัวร์

ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง บขส.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – พัทลุง จ.พัทลุง จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

สรุปการจองรถทัวร์บขส. บึงกาฬ ไป พัทลุง

  • เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
  • บริษัททัวร์ : ปิยะประเสริฐทัวร์,
  • มาตรฐานรถ: VIP 32, VIP 24,
  • ราคาตั๋วประมาณ: 1,531 | 2,041 | บาท
–ads here–