รถทัวร์จาก ชลบุรี ไป มหาวิทยาลัยนเรศวร

จุดบริการจองตั๋วออนไลน์

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
  • จุดลงรถ : พิษณุโลก จุดจอด: จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถบขส.ชลบุรี – ม.นเรศวร

เส้นทาง ชลบุรี จ.ชลบุรี – จุดจอด มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ชลบุรี)เวลาถึง(มหาวิทยาลัยนเรศวร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
21:3504:10 +1dม.4 พ441เพชรประเสริฐ

ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง บขส.ชลบุรี จ.ชลบุรี – ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

สรุปการจองรถทัวร์ชลบุรี ไป มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี – จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
  • บริษัททัวร์ : เพชรประเสริฐ,
  • มาตรฐานรถ: ม.4 พ,
  • ราคาตั๋วประมาณ: 441 | บาท
–ads here–