รถทัวร์จาก กรุงเทพ ไป ขอนแก่น

จุดบริการจองตั๋วออนไลน์

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
  • จุดลงรถ : ขอนแก่น จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตารางเดินรถหมอชิต2 – บขส.ขอนแก่น 3

เส้นทาง กรุงเทพ – บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(กรุงเทพ)เวลาถึง(ขอนแก่น)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
08:3014:30 ป.1443จิรัฐกาล-เขมราฐ
09:3016:30 ป.1 พิเศษ427.5ชาญทัวร์
20:0003:00 +1dป.1 พิเศษ427.5ชาญทัวร์
19:0001:34 +1dป.1380เชิดชัยทัวร์
20:3003:04 +1dป.1380เชิดชัยทัวร์

ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ – บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566)

สรุปการจองรถทัวร์กรุงเทพ ไป ขอนแก่น

  • เส้นทาง กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3
  • บริษัททัวร์ : จิรัฐกาล-เขมราฐ, ชาญทัวร์, เชิดชัยทัวร์,
  • มาตรฐานรถ: ป.1, ป.1 พิเศษ,
  • ราคาตั๋วประมาณ: 443 | 427.5 | 380 | บาท
–ads here–